technológie

ZUBNÝ MIKROSKOP
Mikroskop

Je to prístroj, ktorý umožňuje zubnému lekárovi vidieť zuby pod veľkým zväčšením. Čím viac lekár vidí, tým presnejšie a kvalitnejšie ošetrenie môže vykonať. Zväčšenie na zubnom mikroskope je meniteľné a môže si ho prispôsobovať podľa potrieb.

S mikroskopom je možné vykonať takmer všetky ošetrenia, od zhotovenia výplne, cez extrakciu až po implantáciu. Svetlo z mikroskopu sa môže meniť pomocou filtrov. Napríklad oranžové svetlo sa používa pri zhotovovaní výplní, zelené svetlo pri chirurgii. Aj to zubnému lekárovi pomáha pri práci.

Veľmi vítaný je pri endodontickom ošetrení (ošetrenie koreňových kanálikov), keďže kanáliky zuba sú individuálne u každého pacienta a každého zuba zvlášť. Kanáliky sú veľmi tenké a len málokedy sú rovné. Pod zväčšením má zubný lekár nielen lepší prehľad o počte kanálikov v koreňoch zuba, ale dokáže vidieť akým smerom sa kanálik stáča. V prípade zalomenia nástroja v kanáliku je použitie mikroskopu často jediný spôsob ako vidieť a odstrániť úlomok.

Okrem výhod pre pacienta má mikroskop výhody aj pre zubného lekára. Okuláre mikroskopu umožňujú zubnému lekárovi pracovať ergonomicky, v sede so vzpriamenou chrbticou, ktorá je častokrát u zubného lekára preťažovaná.

Podobnú funkciu ako mikroskop majú aj dentálne lupy, ktoré si zubný lekár môže pohodlne nasadiť a zložiť v priebehu ošetrenia. Využívajú sa pri všetkých ošetreniach, zväčšenie je podobné ako pri mikroskope a práca s nimi je viac dynamická.

Arrow black long naspäť