technológie

3D RTG
CT

3D RTG, odborne nazývaný CBCT (cone beam computed tomography) je technika RTG snímania, pri ktorom sú vyžarované lúče rozbiehavé v tvare kužeľa. Počas snímkovania rotuje CBCT scanner okolo zafixovanej hlavy pacienta a získava postupne okolo 600 obrázkov.

Zubný lekár si záznam zo snímania môže pozrieť v rôznych rezoch a podrobne preskúmať oblasť okolo každého zuba.

Jeho využitie je všestranné. Je vhodné zhotoviť ho vždy, keď 2D snímky nie sú postačujúce. Využívasa pri implantácii, kde poskytuje dôležité informácie o výške, hrúbke a kvalite kosti a dovoľuje tak zubnému lekárovi sa precízne pripraviť na implantáciu. Taktiež sa využíva pri extrakciách, najmä zubov múdrosti, ktorých poloha a tvar koreňov je najvariabilnejší zo všetkých zubov.

V posledných rokoch nachádza CBCT čoraz väčšie uplatnenie v zubnom lekárstve. Veľký význam má hlavne v endodontickom ošetrení, pri hľadaní nadpočetných kanálikov, pri vizualizácii ich priebehu, prípadne detekuje prítomnosť zalomeného nástroja alebo rozsah zápalového ložiska v okolí zubov čeľuste a sánky.

Arrow black long naspäť