technológie

CEREC
Cerec

Je to zariadenie, ktoré umožňuje zubnému lekárovi zhotoviť vysoko estetickú náhradu zuba v jednom sedení (“zuby na počkanie”).

V prípade, keď má zub hlboký kaz, je zlomený, alebo je po endodontickom ošetrení (ošetrenie koreňových kanálikov), obyčajná výplň nestačí. Zub je síce možné domodelovať výplňou, ale takáto rozsiahla výplň časom praskne, a s ňou aj zub. Častokrát takto zlomené zuby potom nie je možné zachrániť a skončia vytrhnuté. Aby sme tomuto zabránili, zuby sa „prikrývajú“ korunkami, alebo pri menšom defekte zuba nepriamou výplňou (inlay, onlay). Nepriama výplň je v jednom celku, narozdiel od bežnej výplne, ktorá sa nanáša po vrstvách a postupne vytrvrdzuje svetlom. Je pevnejšia, estetickejšia a zároveň omnoho presnejšia. Pomocou Cerecu je možné zhotoviť aj mostíky (korunky premosťujúce medzeru po chýbajúcom zube).

Ako prebieha ošetrenie s použitím Cerecu?

Keď zubný lekár rozhodne, že je potrebné takéto ošetrenie, pripraví si zub (odstráni kaz, ostré hrany, oslabené časti zuba…). Takto pripravený zub sa za pomoci intraorálneho scannera nascanuje (pozri technológiu Intraorálny scanner). Po tomto kroku je pacient posadený do čakárne, prípadne si môže na kratšiu dobu odbehnúť. Zubný lekár počas tohto času navrhuje prostredníctvom softwaru ideálny tvar estetickej náhrady zuba. Keď je s plánovaním hotový, na rad prichádza samotný Cerec. Ten frézuje presný tvar náhrady z predpripravených blokov rôznych materiálov /živica, keramika, zirkón…/. V prípade, že si to použitý materiál vyžaduje, po frézovaní sa estetická náhrada dodatočne upravuje (sintruje, vypaľuje sa v piecke, glazúruje). Tento proces trvá v ideálnom prípade od 15 min do 1 hodiny. Hotová korunka, alebo nepriama výplň sa „prilepí“ na zub ešte v ten deň, a tak pacient nepotrebuje prísť na ďalšie termíny.

Ako by prebiehalo takéto ošetrenie bez použitia Cerecu?

Sú prípady, kedy je vhodnejšie použiť iný postup. Každý prípad je v niečom iný a špecifický, a preto spôsob ošetrenia zváži zubný lekár individuálne na základe mnohých faktorov. Pokiaľ je potrebné zhotoviť korunku, mostík alebo nepriamu výplň inak ako pomocou Cerecu, zhotovuje sa len intraorálny scan zubov alebo klasické odtlačky zubov. Dáta alebo samotné odtlačky sa posielajú do zubného laboratória a ten zhotoví estetickú a funkčnú náhradu v priebehu niekoľkých dní. Medzitým sa pacientovi zhotovuje dočasná korunka, mostík alebo sa zuby prikrývajú provizórnou výplňou. Následne sa pacient dostaví na ďalšie ošetrenie, počas ktorého sa estetická práca (korunka, mostík, nepriama výplň) nacementujú.

Arrow black long naspäť