SLUŽBY

Snímateľné náhrady
Sluzby protetika image

Celkové snímateľné náhrady nahrádzajú všetky chýbajúce zuby horného a dolného zuboradia.

Čiastočne snímateľné náhrady nahrádzajú niekoľko chýbajúcich zubov jedného zubného oblúka.

NNavrhujeme estetické, presne doliehajúce náhrady, ktoré pomôžu pacientom prinavrátiť kvalitu života prostredníctvom dokonalej funkcie a estetiky v ústach.

Arrow black long naspäť