SLUŽBY

Korunky
Sluzby estetic image


P
očas ošetrenia Vám ako najlepšie riešenie rekonštrukcie vášho zuba (zubov) môže byť navrhnuté riešenie keramickou korunkou. Existuje hneď niekoľko indikácií pre takéto riešenie:

  1. Zuby už ošetrené rozsiahlými výplňami, ktoré zaberajú väčšiu časť ako je zbytok tkanív zuba. Zvyšná existujúca štruktúra zuba sa stáva viac a viac oslabená a nepredstavuje dostatočný podklad pre kvalitnú výplň.
  2. Rozsiahlé ložisko spôsobené zubným kazom
  3. Diskolorácie zubov a nevyhovujúca estetika
  4. Fraktúry zuba
  5. Zuby po ošetrení koreňových kanálikov- tieto zuby sa stávajú krehké a sú výrazne náchylnejšie ku fraktúram. Preto najideálnejším ošetrením a chránením mŕtvych zubov je korunkové riešenie.
  6. Mostíky- pokiaľ sa nahrádza chýbajúci zub mostíkom, vedľajšie zuby vyžadujú korunku, ako podpora nahrádzaného zuba.
  7. Kompletná zmena úsmevu- veľmi často požadovaná procedúra. Cieľom tejto premeny je výjsť v ústrety želaniam pacientov pri estetickej pemene ich úsmevu a vzhľadu, kde sa častokrát využije viacero stomatologických úkonov ako je bielenie zubov, keramické korunky, porcelánové fazety, kompozitné dostavby zubov.

Korunky chránia a posilňujú zostatkové tkanivá zuba a dokážu výrazne vylepšiť vzhľad vašich zubov. Korunky môžu byť vyrobené z rôznych materiálov ako sú celokeramické korunky, kovokeramické korunky či celokovové korunky. Počas vášho ošetrenia sa spolu so stomatológom dohodnete,aký typ korunky bude pre vás ten najvhodnejší, aby sa spĺňalo funkčné ale aj estetické hľadisko tohoktorého zuba.

Arrow black long naspäť