SLUŽBY

Korunky
Sluzby protetika image

Počas ošetrenia Vám ako najlepšie riešenie rekonštrukcie vášho zuba (zubov) môže byť navrhnuté riešenie keramickou korunkou. Existuje hneď niekoľko indikácií pre takéto riešenie:

  1. Zuby už ošetrené rozsiahlými výplňami, ktoré zaberajú väčšiu časť ako je zbytok tkanív zuba. Zvyšná existujúca štruktúra zuba sa stáva viac a viac oslabená a nepredstavuje dostatočný podklad pre kvalitnú výplň.
  2. Rozsiahlé ložisko spôsobené zubným kazom
  3. Diskolorácie zubov a nevyhovujúca estetika
  4. Fraktúry zuba
  5. Zuby po ošetrení koreňových kanálikov- tieto zuby sa stávajú krehké a sú výrazne náchylnejšie ku fraktúram. Preto najideálnejším ošetrením a chránením mŕtvych zubov je korunkové riešenie.
  6. Mostíky- pokiaľ sa nahrádza chýbajúci zub mostíkom, vedľajšie zuby vyžadujú korunku, ako podpora nahrádzaného zuba.
  7. Kompletná zmena úsmevu- veľmi často požadovaná procedúra. Cieľom tejto premeny je výjsť v ústrety želaniam pacientov pri estetickej pemene ich úsmevu a vzhľadu, kde sa častokrát využije viacero stomatologických úkonov ako je bielenie zubov, keramické korunky, porcelánové fazety, kompozitné dostavby zubov.

Korunky chránia a posilňujú zostatkové tkanivá zuba a dokážu výrazne vylepšiť vzhľad vašich zubov. Korunky môžu byť vyrobené z rôznych materiálov ako napr.: keramika, kovokeramika, zirkón a pod. Počas vášho ošetrenia sa spolu so stomatológom dohodnete,aký typ korunky bude pre vás ten najvhodnejší, aby sa spĺňalo funkčné ale aj estetické hľadisko tohoktorého zuba.

Korunky a mostíky sa dajú zhotoviť buď v zubnom laboratóriu alebo pomocou CEREC systému.
CEREC nám umožňuje vyrábať korunky príjemnejšie a rýchlejšie, tzv. „na počkanie“. Odtlačkové hmoty v lyžici nahradzuje skenerom a tieto skeny sú spracované 3D tlačiarňou – frézou; nový zub je tak hotový do približne 1-2 hodín.

Arrow black long naspäť