Cenník

Platný od: 06.07.2020
Cenník vybraných výkonov
Vyšetrenie, konzultácie
Vstupné komplexné vyšetrenie (30 min) 35 €
Preventívna prehliadka 25 €
Vstupné pedostomatologické vyšetrenie 30 €
Preventívna pedostomatologická prehliadka 20 €
Konzultácia - implantáty, paro, chirurgia - návrh liečby 40 €
RTG snímka - intraorálna 13 €
RTG snímka - panoramatický RTG (OPG) 30 €
3D RTG - CT vyšetrenie zubov 95 €
3D RTG - CT vyšetrenie zubov s popisom 120 €
Prevencia a hygiena
Hygienická inšruktáž, nácvik ústnej hygieny 20 €
Komplexná dentálna hygiena 75 €
Komplexná dentálna hygiena u detí do 12 rokov 45 €
Komplexná dentálna hygiena - nový pacient 90 €
Anestézia
Injekčná infiltračná anestézia 13 €
Intraligamentárna anestézia 15 €
Povrchová - slizničná anestézia 7 €
Výplne
Fotokompozitná výplň 70-105 €
Rekonštrukcia klinickej korunky fotokompozitom 120 €
Detská stomatológia
Skloinomérna výplň - mliečny zub 35-45 €
Fotokompozitná výplň - mliečny zub 45-65 €
Extrakcia mliečneho zuba 30-37 €
Resorbovateľná výplň koreňového kanálika mliečneho zuba 35-48 €
Parciálna pulpektómia 35 €
Nerezová korunka 80 €
Zirkónová detská korunka 130 €
Endodoncia
Paliatívne endodontické ošetrenie 35 €
Exstirpácia zubnej drene- 1 koreňový kanálik 12 €
Permanentná výplň koreňa- 1 kanálik 55 €
Pulpárny čap fibre post 45 €
Chirurgia a parodontológia
Extrakcia zuba 40-95 €
Chirurgická extrakcia retinovaného/semiretinovaného zuba múdrosti 160 €
Voľný mezenchymálny štep spojivového tkaniva 150 €
Cystektómia + histologický popis 180-300 €
Implantológia
Zavedenie intraoseálneho implantátu Ankylos 660 €
Nadstavba na implantát 150 €
Implantačná šablóna od 250 €
Sinus lift otvorený od 350 €
BIO-OSS (kostný augmentát) 100-200 €
Kolagénová membrána 200 €
Estetická stomatológia
Bielenie zubov (obe zuboradia) 300 €
Bielenie zubov Pure Whitening 400 €
Zubný šperk – Swarovski kryštál 60 €
Protetika
Návrh protetického ošetrenia a liečebný plán 50 €
Kovokeramická korunka 300 €
Kovokeramická korunka na implantát s prenosovým kľúčom 300 €
Zirkónoxidová keramika - 1 člen 425 €
Celokeramická korunka 350 €
Veneers – celokeramická fazeta keramická 400 €
Celková snímateľná náhrada 450 €
Čiastočne snímateľná náhrada individuálne
Skeletovaná náhrada 500 €
Cena protetických prác sa kalkuluje individuálne
CAD/CAM - CEREC ambulantne zhotovené protetické práce
Kompozitná korunka - CEREC 290 €
Keramická korunka - CEREC 380 €
Zirkónová korunka - CEREC 425 €
Analgosedácia, celková anestéza
Ošetrenie pacienta v analgosedácií 200 €
Ošetrenie pacienta v celkovej anestézii - 1 hodina 350 €
Premedikácia pacienta 55 €