Slovenská verzia English version

RTG diagnostika:


Pearl Dental je vybavené najnovším typom intraorálneho RTG prístroja- rádioviziografie /toto zariadenie dokáže zachytiť rtg-lúče na elektronický čip, z ktorého údaje sú prenesené priamo na monitor počítača/.


To znamená, že pacienti sú vďaka rádioviziografii exponovaní len minimálnej dávke žiarenia v porovnaní s konvenčnými RTG prístrojmi.


Pearl Dental je takisto vybavené panoramatickým RTG prístrojom, ktorý zobrazuje celkový stav zubov, temporomandibulárnych kĺbov, prínosových a čeľustných dutín a ostatných priľahlých štruktúr.


Takýto typ vyšetrenia je potrebný v každom prípade, vďaka ktorému si stomatológ spraví kompletný obraz o stave pacientových zubov, kostí, dutín a kazivosti. Toto vyšetrenie dokáže odhaliť skryté nálezy, ktoré intraorálna diagnostika nedokáže zachytiť.