Slovenská verzia English version

SNÍMATEĽNÉ NÁHRADY:


Celkové snímateľné náhrady nahrádzajú všetky chýbajúce zuby horného a dolného zuboradia.


Čiastočne snímateľné náhrady nahrádzajú niekoľko chýbajúcich zubov jedného zubného oblúka.


NNavrhujeme estetické, presne doliehajúce náhrady, ktoré pomôžu pacientom prinavrátiť kvalitu života prostredníctvom dokonalej funkcie a estetiky v ústach.