Slovenská verzia English version

Ošetrenie pacientov v analgosedácii alebo celkovej anestézii


Prečo analgosedácia alebo celková anestézia?

Pretože stále existuje mnoho pacientov (najmä nespolupracujúci detskí pacienti), ktorí sa viac alebo menej obávajú akejkoľvek intervencie v ústnej dutine a niektorí z nich dokonca okúsia atak paniky. Takisto pacienti s alergiami, resp. pacienti trpiaci chronickými ochoreniami v ľahšej či vážnejšej forme, vyžadujú ošetrenie v prítomnosti anesteziológa za použitia správnej medikácie.


Pacienti potom počas ošetrenia necítia žiaden strach ani bolesť, naopak, po tejto skúsenosti sa z nich často stanú spolupracujúci pacienti.


Prosím kontaktujte nás pre bližšie informácie.